1x15 - By The Skin and the teeth

2. února 2008 v 17:16 | oip |  1 Season
gh
Linc už je připoutáván ke křeslu, na hlavu mu dávají mokrou houbu a poté připevňují čímsi, je chvíli před dvanáctou. Ředitel Pope kývne na Bellicka, který rozhrne závěs, aby mohl Michael a Veronica vidět naposledy Lincolna. Poté upozorní doktorku Sáru, že může nyní odejít, a tak odejde. Linc však poté uvidí novináře, který tomu všemu přihlíží, a tak Lincoln chce Michaelovi říct, aby se otočil, jenže ten ho přes sklo neslyší. Poté dávají Lincovi přes obličej černý šátek, aby nic neviděl. Pověřený pracovník je připraven otočit páčkou a zkoncovat s Lincolnovým životem, když tu začne zvonit telefon. Bellick zatáhne závěsy, aby Michael nic neviděl.

Michael nechápe, oč jde. Poté se Michael a Veronika přemístili do místnosti, kde byli předtím s Lincem. Oba dva se navzájem drží za ruce. Poté se otevřou dveře a vejde ředitel Pope. Začne se Michaelovi omlouvat za to, čím vším si musel projít, a poté do místnosti vstoupí Lincoln, připoutaný a deprimovaný, s psychikou na dně. Michael se ihned zeptá, co se tam stalo. Pope mu odpoví, že volal soudce Kessler, že prý byla poprava odložena, kvůli novým důkazům. Poté je ředitel opustí. Chvíli poté odejde i Veronika. Jakmile odejde, Linc prozradí Michaelovi, co tam viděl. Jejich otce!
Michael tomu stále nemůže uvěřit a myslí si, že to byli halucinace nebo něco takového. Povídá mu, že by ho musel v místnosti vidět, a navíc jej Linc viděl naposledy před třiceti lety, a tak proč by se vracel na poslední chvíle jeho života?
U víceprezidentky Reynoldsové je na náštěvě Kellerman a ještě jedna ženská. Probírají, jak je možné, že soudce obdržel nové důkazy. Víceprezidentka to dává za vinu Halemu, jenže toho Kellerman vyloučí, protože ho předtím odpravil. Musel to udělat tedy někdo jiný. Víceprezidentka chce, aby viníka našli a potrestali ho.

Veronika a právník ze strany vlády jsou na náštěvě u soudce a zajímají se, díky kterým novým důkazům pozastavil popravu. Ten jim říká, že se zrovna chystal spát, když tu mu pod dveřmi přišla obálka s novými důkazy, které se týkají Steadmana a toho, že není mrtvý. Soudce poté říká, že pozastaví popravu o dva týdny, což je pro Michaela více než dost, aby vymyslel nový plán, a navíc nařizuje novou pitvu Steadmanového těla. Informace se pomocí vězeňského telefonu dozvídá také Michael. Poté to řekne Sucremu, a ten se optá, co to tedy znamená. Michael mu odvětí, že to znamená, že by se měli vrátit zpět do práce.
Ředitel Pope je u Linca v cele a rozmlouvají spolu ohledně nových důkazů, poté se Linc zeptá ředitele, zda-li by se nemohl kouknout do vězeňské knížky, protože podle něj viděl v místnosti ještě jednoho člověka. Ředitel mu řekne lidi, kteří tam byli společně s Michaelem a Veronikou - tři novináři, dvě ženy a jeden muž. Linc je zvědavý na toho muže a zeptá se, kdo to byl - ředitel mu poví jeho jméno - William Prall. Ředitel se Linca zeptá, jestli toho muže zná, ten však odpoví negativně. Poté ředitel odejde.
Michael si na cele zkoumá své tetování a s pomocí Sucreho a zdrcátka hledá na zádech nějakou jinou možnost, jak se dostat z vězení. Poté něco objeví a znovu se oblékne.
Poté Michael zasvětí své kolegy do svého nového plánu, který v sobě čítá novou budovu - psychologické oddělení vězení. Ostatní místa zůstávají stejná. Jenom budou ještě muset přijít na to, jak se dostat z jedné části vězení do psychologického oddělení nespatřeni.
Na cele se Michael rozhodne všechno dnes nanečisto vyzkoušet, a tak půjde večer sám do díry. Poté Sucre spatří svého bratránka, který rozváží vyprané prádlo, a dostane skvělý nápad.
Mezitím probíhá vybírání rakve z půdy a víceprezidentka si stěžuje, jak se zachází s jejím bratrem.
Sucre se snaží přemluvit svého bratránka, aby jim přivezl bachařské oblečení na celu. Ten s tím nejdříve nechce souhlasit, ale když mu Sucre odvětí, že mu to nesouhlasí, ovšem Sucre mu řekne, že mu to dluží, po menší nátlakové hře poleví a slíbí, že to pro něj udělá.
Linc mezitím spí a zdá se mu, jak byl se svým otcem na baseballu.

Sucreův bratránek už přivezl bachařské oblečení na celu. Sucre mu vyhrožuje, že jestli to někomu prozradí, tak mu něco udělá.
Poté se ocitáme v budově, ve které mají V.P. pravovat, a C-Notovi vypadne z kapsy pohlednice. Sebere ji Westermond, ale C-Note mu ji velmi rychle vyškubne a poděkuje, no jako kdyby ho chtěl radši zabít. K budově se rychlým krokem blíží Bellick, a tak je jde T-Bag varovat. Naneštěstí se zrovna začne sypat beton, který Michael a spol. vykopali a poté jej dávali za omítku, ta se nyní pod náporem rozpadá, a zrovna v tu chvíli, když přichází Bellick. Stihnou si tam akorát stoupnout a dát tam nohu, aby to dále nepadalo.
Naneštěstí si Bellick na kritiku vyhlídne zrovna C-Noteho, který drží zeď pohromadě svojí nohou. Naštěstí zakročí Westermond, který jej odstrčí a stoupne si místo něj. Jakmile Bellick odejde, celá ta část, co se sypala, se zhroutí. Začnou to okamžitě uklízet, ovšem kolem jdou další stráže a baví se o fotbalu, ale nejsou si něčím jistí, a po ruce je T-Bag, tak se jdou zeptat jeho. Ten si myslí, že jdou opět zkontrolovat jejich práci, a tak jde zaťukat na své kolegy, naštěstí se ho jdou jen zeptat. Když ale odpoví, že neví, tak se chtějí zeptat jeho kolegů. Tam ale nemůžou, a tak si T-Bag musí něco vymyslet a napovídat. Naštěstí to vyšlo a bachaři odchází.
Doktorka Sára je u Lincolna a dělá mu drobné vyšetření. Na stejnou věc, na kterou se zeptal Popeho, se zeptá i Sáry, ta říká, že tam byli lidi, ale nikdo podezřelí, Linc odvětí, že tam byl někdo, kdo tam být neměl. Sára to stejně jako Michael přisuzuje stresu.
C-Note a Westermond se baví o té čumkartě, a dostane se taky na jejich rodiny. Dozvídáme se, že i když to bude krajně nebezpečné, tak každý půjde jako první za svými rodinami.
Lincoln znovu spí a pokračuje ve snění svého snu, kdy je na baseballu se svým otcem. Stále sledují jednoho hráče, kterého má Lincův otec v oblibě, když se ten hráč otočí, můžeme vidět, že ten hráč se jmenuje Prall. Poté se vzbudí a uvědomí si spojitost.
Michael na cele popisuje Sucremu, jak si představuje svůj plán. Hodlá se proplížit stovkami trubek, které v podzemí jsou, a pokusit se mezi nimi neztratit. Poté se pokusí uvolnit kanálový kryt, aby s ním poté neměli při útěku potíže. To tak také udělá. Pak si oblíkne bachařskou uniformu a vyjde z kanálu na povrch. Poté si na něj posvítí strážná věž, Michael na ni zamává na znamení, že je vše v pořádku, a ta tak zhasne. Poté se vydá do psychlogického oddělení věznice. Zazvoní na vrátného, ten mu otevře. Zeptá se ho, co pohledává modrá uniforma zrovna u nich. Michael odpoví, že potřebuje na záchod a už to nemůže vydržet, jestli by ho nepustil k nim. Hlídač souhlasí a pustí ho dovnitř. Bachaři už mezitím obchází cely a blíží se k té Michaelově, kde už jej netrpělivě s hodinkami vyhlíží Sucre.
Michael schází dolů po schodech do nějakého skladiště, kterým postupuje dále až do chodby, kde zkouší otevřít dveře, ty však nejdou, a tak vchází do další místnosti a zavírá za sebou dveře. Zde nachází na zemi poklop, který otvírá. Poté jej vyruší zvuk, který jej upozorní, že někdo jde. Při zavírání dveří jej překvapí dozorce, který se ho ptá, co tam dole dělá. Michael odpoví, že se ztratil, poté se omluví, že se spletl a odejde.

Veronika a Nick jsou u patologa, který zkoumá, jestli je tělo opravdu Steadmanovo. Zkoumání provádí pomocí zubů, ovšem všechny testy jsou v pořádku. Poté Veronika a Nick odchází, ve dveřích na ně však čeká víceprezidentka Reynoldsová a vynadá jim za to, že vytáhli tělo jejího bratra na povrch a nařídili soudní pitvu.
Michael se vrací do míst odkud přišel, tedy do kanálů. Sucre už je celý nervózní z toho, že za chvíli jsou u jejich cely bachaři, a Michael nikde. Michaela však u trubek pozdržel bachař, který se tam přišel ulejvat, a napít se pár doušků vodky. Michael je nucen přiblížit se k jedné z trubek, která je však rozpálená a Michael se o ní velmi ošklivě popálí. Po pár vteřinách, které jsou pro Michaela jako hodiny, se strážník vrací nahoru, a Michael může konečně povolit.
Bachař naštěstí prochází jejich celu bez povšimnutí, a ihned poté se Michael s bolestivým výrazem ve tváři vrací do cely. Je oškivě popálen na zádech. Sucre mu musí budnu sundat, jenže ta je přiškvařená na Michaelově kůži. Nedá se nic dělat, bunda musí jít pryč i s částí Michaelovi kůže. Na tři mu ji Sucre odtrhne, a Michael zařve bolestí snad na celý Fox River.
Michael se probírá na ošetřovně, kde jej hlídá Sára. Bellick mezitím vyzpovídá Sucreho, a obviňuje jej, že něco udělal Michaelovi. Sucre se z toho jakžtakž vylíže. Sára mezitím dává Michaelovi prášky proti bolesti a mezitím se ho ptá, kdo mu to udělal, Michael jí to však z pochopitelných důvodů nechce prozradit.

Sucre vrací svému bratranci bundu, ta je však poškozená od popálení a bratránek si stěžuje, ovšem marně. Pro bundu si příjde bachař, bratránek mu díru nějak vymluví, a bachař mu ji vrací s tím, že ji chce opravit. Bratránek chce všechno vysvětlit, Sucre mu odpoví, že je lepší, když nic vědět nebude.
Za Lincem přijde na nějaké projednání kvůli soudu Veronika, také jí prozrazuje, co včera viděl při popravě, a také ona tomu nechce uvěřit. Vysvětluje jí, jak ho poznal a jak se dopátral tomu, že je to skutečně on.
Tajná služba zkoumá záznam z toho dne, kdy ten člověk donesl obálku s novými důkazy soudci, a sledují jeho pohyby po dobu sledování. Usuzují, že se zřejmě jedná o profesionála. Poté si však všimnou chyby, kterou ten člověk udělal, jeho tvář se odráží na naleštěných dveřích. Přiblíží si obrázek a spatří obličej toho člověka. Je to ten samý, který stál jako novinář při Lincolnově popravě. Žena okamžitě toho muže poznává.
Sára zkoumá s pomocí své kolegyně kousíček Michalovi připečené kůže. Sára přijde na to, že na kůži je něco, co tam být nemá - kousíček bachařské uniformy.
Michael se vrací na celu a je obvázaný. Sundává si fáč, aby se mohl podívat, která část kůže a tetování je pryč, a přichází na to, že je pryč jedna velmi důležitá část, kterou nutně potřebují ke svému novému útěku.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama